Apsauginių priemonių švino ekvivalento nustatymas

Įstaigose, atliekančiose rentgenodiagnostinius tyrimus, visi darbuotojai, dirbantys su rentgeno spinduliuotės generatoriais (rentgeno aparatais), pacientai ir pacientams padedantys asmenys turi būti aprūpinti asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis (švininėmis prijuostėmis, apykaklėmis, sijonėliais ir pan.). Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo ir jų tikrinimo tvarka yra pateikta Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymu Nr. 19 (2008-06-16) patvirtintose "Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklėse". Pagal šias taisykles, turi būti atliekamas visų naudojamų apsauginių priemonių patikrinimas, nustatant švino ekvivalentą, tokiu periodiškumu:

  • praėjus 5 metams nuo apsauginės priemonės pagaminimo;
  • pradėjus tikrinti, kas dvejus metus;
  • įtarus, kad asmeninė apsauginė priemonė gali būti pažeista.

Mūsų įmonėje dirbantys kvalifikuoti medicinos fizikos specialistai padės įgyvendinti Radiacinės saugos reikalavimus ir kokybiškai atliks apsauginių priemonių patikrą. Apsauginės priemonės patikrinimas atliekamas įstaigoje užsakovėje, tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis ji ir yra naudojama. Mes įsipareigojame gavę užsakymą, per 14 dienų pas jus atvykti ir atlikti patikrinimą, o patikros protokolą išsiųsti Jums sekančią dieną po apmokėjimo už atliktą patikrą.