Dozimetriniai matavimai/ Darbo vietų stebėsena (monitoringas)

Darbo vietų stebėsena - sistemingas ir nuolatinis lygiavertės dozės galios, radioaktyviosios taršos (oro ir paviršiaus) matavimas darbo vietose, kuriose darbuotojai dirba veikiami apšvitos, matavimo rezultatų registravimas, įvertinimas ir prognozavimas. Licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais turėtojai privalo organizuoti ir atlikti darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos ir darbo vietų stebėsenas.

Pagal radiacinės saugos reikalavimus, dirbant su rentgenodiagnostiniais įrenginiais, dozimetriniai matavimai (lygiavertės dozės galios matavimai) turi būti atliekami darbo vietose, matuojant galvos, juosmens ir kojų lygyje, bei už visų apsaugomųjų elementų, už kurių gali patekti žmogus (sienos, langai, durys, virš ir po patalpos). Šie matavimai turi būti atliekami periodiškai, kas 3 metus, dirbant su dentaliniais įrenginiais, ir kas 2 metus, dirbant su diagnostiniais rentgeno įrenginiais.

Mūsų įmonėje dirbantys kvalifikuoti medicinos fizikos specialistai padės įgyvendinti Radiacinės saugos reikalavimusir kokybiškai atliks visus reikiamus lygiavertės dozės galios matavimus. Mes įsipareigojame gavę užsakymą, per 14 dienų pas jus atvykti ir atlikti patikrinimą, o patikros protokolą išsiųsti Jums sekančią dieną po apmokėjimo už atliktus bandymus.