+370 685 53904   info@medicinosfizika.lt

erpfUAB "Medicinos fizika" kartu su Kauno Technologijos universiteto mokslininkais pradėjo įgyvendinti projektą "PACIENTŲ DOZIŲ OPTIMIZAVIMAS SKAITMENINĖJE RENTGENO DIAGNOSTIKOJE". Projektas finansuojamas pagal atitinkamą veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį.

Įvykdžius projektą, bus sukurta pacientų apšvitos mažinimo skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje metodika. Pritaikius šią metodiką Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pacientai gaus mažesnę medicininę apšvitą.