+370 685 53904   info@medicinosfizika.lt

APIE MUS

UAB "Medicinos fizika" įkurta 2007 m. gruodžio 3 d. Pagrindinė veikla - rentgeno diagnostinių įrenginių kokybės kontrolė, darbo vietų stebėsena, apsauginių priemonių patikra, medicinos fizikų konsultacijos, radiacinės saugos projektų rengimas, darbo su jonizuojančiąja spinduliuote licencijos dokumentų tvarkymas.

Įmonei išduota veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencija (2008-02-27, Nr. 1453), kuri suteikia teisę įmonėje dirbantiems medicinos fizikams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal patvirtintas metodikas atlikti:

  • medicininių įrenginių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės kontrolės bandymus;
  • medicininių įrenginių su uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių darbo vietų dozimetrinius matavimus;
  • nemedicininių įrenginių su uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių darbo vietų dozimetrinius matavimus;
  • asmeninių apsaugos priemonių bandymus (švino ekvivalento nustatymą).

Radiacinės saugos centro direktorius 2014-01-24 įsakymu Nr. V-7 "Dėl UAB "Medicinos fizika" veiklos pripažinimo", pripažino, kad UAB "Medicinos fizika" atitinka RSC direktoriaus 2013-05-28 įsakymu Nr. V-42 patvirtintus Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų, atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą veiklos pripažinimo kriterijus šiai veiklai:

  • darbo vietose atliekamiems lygiavertės dozės galios (rentgeno ir gama) matavimams;
  • darbo vietose atliekamiems paviršiaus radioaktyviosios taršos matavimams;
  • darbuotojų gaunamos apšvitos lygiavertės ir efektinės dozių įvertinimui.

Įmonėje dirbantys kvalifikuoti medicinos fizikos specialistai, atitinkantys medicinos fiziko/ radiacinės saugos eksperto išsilavinimą, garantuoja kokybiškas paslaugas.