+370 685 53904   info@medicinosfizika.lt

Prieš instaliuojant naują rentgeno diagnostikos įrenginį arba keičiant esamo įrenginio vietą, aplink esančių patalpų paskirtį ir pan., būtina vadovautis Lietuvos higienos norma HN 31:2008 "Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje", pagal kurią:

  12.  Juridinis ar fizinis asmuo, norintis vykdyti veiklą su rentgenodiagnostikos aparatais, prieš gaudamas licenciją, arba licencijos turėtojas, prieš papildydamas licencijos priedą nauju rentgenodiagnostikos aparatu, privalo pateikti Radiacinės saugos centrui rentgenodiagnostikos procedūrų kabineto, aplink esančių patalpų bei teritorijos planus ir projekto dalį, kurioje aprašyta, kaip bus užtikrinta radiacinė sauga. Projekto dalyje turi būti pateikti visi skaičiavimai, metodikos, pagal kurias jie atlikti, arba nuorodos į jas ir rezultatai, kuriais remiantis buvo parengta ši projekto dalis, aprašytos fizinės saugos priemonės ir kiti su radiacine sauga susiję projektiniai sprendimai. Radiacinės saugos centras atlieka projekto ekspertizę ir įvertina, ar projekto radiacinės saugos sprendimai atitinka teisės akto [HN 73:2001], šios higienos normos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimus.
  13.  Licencijos turėtojas, norėdamas pakeisti rentgenodiagnostikos procedūrų kabineto ir (ar) aplinkui esančių patalpų planą, paskirtį, rentgenodiagnostikos aparatą, rentgenodiagnostikos aparato vietą arba pirminės jonizuojančiosios spinduliuotės pluošto kryptį, ir jeigu šis pakeitimas gali turėti įtakos darbuotojų, gyventojų arba pacientų radiacinei saugai, privalo pateikti Radiacinės saugos centrui informaciją, susijusią su galimais dozių pokyčiais, ir gauti sutikimą tai daryti.

Mūsų įmonėje dirbantys kvalifikuoti medicinos fizikos specialistai kartu su projektuotojais padės įgyvendinti HN 31:2008 reikalavimus ir parengs Jums radiacinės saugos projektinę dalį. Mes įsipareigojame gavę užsakymą, kuriame nurodyta visa reikiama informacija, Jums pateikti radiacinės saugos projektą. Pagal Jūsų pageidavimą mes arba Jūs patys projektą suderinate su Radiacinės saugos centru, kuris atlieka projekto ekspertizę. Išsamesnė informacija Radiacinės saugos centro puslapyje.

Norint atlikti radiacinės saugos projektinius skaičiavimus mums būtina gauti patalpos, kurioje ruošiamasi statyti rentgeno diagnostinį aparatą planą su gretimomis patalpomis ir kiek įmanoma pateikti daugiau informacijos apie patalpas bei įrenginį.

Šią paslaugą teikia:

dr. Marius Laurikaitis

Medicinos fizikas ekspertas

paslaugos visoje Lietuvoje

tel. +370 685 53904

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

dr. Jurgita Laurikaitienė

Medicinos fizikė ekspertė

dokumentacijos paslaugos Kauno regione

tel. +370 685 53904

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.